Przejdź do treści

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock?

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock?

Nowo zakupiony zegarek na ogół wskazuje aktualną godzinę. Niemniej jednak w Polsce, dwa razy do roku następuje zmiana czasu. Niekiedy też potrzebujemy przestawić godzinę ze względu na zmianę strefy czasowej, w której przebywamy.

Nawet po przeczytaniu instrukcji i początkowym ustawieniu czasomierza, cała procedura często zostaje zapomniana. Wtedy zastanawiamy się jak ustawić godzinę w zegarku Casio G-Shock.

Jak ustawić zegarek Casio G-Shock - data i godzina

 1. W trybie timekeepingu należy przytrzymać przez ok. 3 sekundy górny lewy przycisk znajdujący się na kopercie zegarka, dopóki w prawym dolnym rogu, nie pojawi się kod miasta,
 2. Przyciskając jednocześnie dolny, jak i górny przycisk znajdujący się po prawej stronie koperty trzeba wybrać odpowiedni kod miasta (upewnijmy się, iż wybraliśmy właściwy kod miasta, zanim wprowadzimy jakiekolwiek inne ustawienia w zegarku, bowiem trudno będzie później wrócić do tego etapu),
 3. Naciśnięcie dolnego, lewego przycisku wywoła w wybranej kolejności ustawienie: kod miasta – DST – Format 12/24 h – sekundy – godziny – miesiąc – rok – minuty,
 4. Poprzez naciśnięcie górnego, lewego przycisku można wyjść z trybu ustawień.

G-Shock jak ustawić godzinę - czas letni

Zegarek Casio G-Shock posiada funkcję automatycznego przesunięcia godziny w stosunku do strefy czasowej. Trzeba jednakże mieć na uwadze, iż nie w każdym kraju obowiązuje zmiana czasu na letni.

G-Shock jak ustawić godzinę - czas letni

 1. W trybie timekeeping należy przytrzymać przez ok. 3 sekundy górny, lewy przycisk znajdujący się na kopercie zegarka, dopóki nie pojawi się kod miasta w dolnym, prawym rogu,
 2. Kolejna czynność to naciśnięcie prawego, dolnego przycisku na kopercie, co spowoduje przeskok pomiędzy czasem letnim, a tym standardowym,
 3. Po zakończeniu całego procesu, należy przycisnąć górny, lewy przycisk, celem wyjścia z ekranu ustawień,
 4. Po włączeniu czasu letniego, na wyświetlaczu zegarka pojawi się wskaźnik DST.

Tryb Timekeeping

 1. Wyzerowanie sekund w czasie, kiedy wskazanie sekund znajduje się w zakresie od 30 do 59, spowoduje wyzerowanie takiego wskaźnika, jak i dodanie jednej minuty. W zakresie od 0-29 zliczanie minut nie ulegnie zmianom,
 2. Rok możemy ustawić w zakresie od 2000 do 2099,
 3. Kalendarz uwzględnia różnorodne długości miesięcy, jak i lata przestępne, po jednokrotnym ustawieniu daty, nie będzie potrzeby powtarzania takiej czynności, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymienimy baterię,
 4. Godzina bieżąca dla wszystkich kodów miast w trybie WordlTime i Timekeepingu obliczana jest według czasu UTC dla każdego z miast, na podstawie wybranego miejsca zamieszkania.

Poznaj naszą ofertę zegarków G-Shock